Från idé till färdig detalj.
Såväl spånbearbetad som formsprutad.


Navigationsbild


| Formsprutning. | Historia. | Maskinpark. |
| Fräs Detaljer. | Vägbeskriv & Adress. |
Affärsidé
Vår målsättning är att på både ett effektivt och ekonomiskt sätt tillfredställa våra kunder med allt från idé till färdig detalj, företrädesvis mindre serier men även större antal kan komma i fråga.

Efter företagets grundande 1948 har vi fått många års erfarenhet och skaffat oss en hög och bred kompitens samt ett bra nätverk av sammarbetspartners inom området skärande bearbetning i fräs och svarv.

Detta har nu kompletterats med en ny formspruta.
Formsprutar gör vi i billiga prototypverktyg som vi själva tillverkar.
Ledtid mellan verktygstillverkning och formsprutning är 8meter.


Johannissons Mekaniska AB
Kungsporten 1B
427 50 Billdal
Epost: info@johmek.se
OrgNr:556695-8426